Usluge

U S L U G E
_

Naše usluge

_
 • Izrada idejnog rešenja
 • Usluge rušenja
 • Vodovodne instalacije
 • Kanalizacione instalacije
 • Elektro instalacije
 • Izrada plafona i zidova od rigipsa
 • Hidroizolacija
 • Polaganje keramičkih pločica
 • Montaža sanitarija
 • Molerske usluge
 • Bušenje armiranog betona do Ø160